Rybářství a včelařství Anderle - rybaření a prodej medu

Včelařství .stanoviště

 

V této sekci naleznete fota našich včelařských stanovišť, popisy skladby okolních porostů a specifika jednotlivých stanovišť.

V současné chvíli máme svá včelstva rozmísťěná na třech významných stanovištích a jednom menším. Jsou to stanoviště "Rybník", "Šťaviny", "Chmelenské lesy" a poslední je stanoviště "Včelín"

"RYBNÍK"

Toto stanoviště čítá čtyři baterie po 12ti včelstvech, je v přímém sousedství rybníka jakožto neomezeného zdroje vody pro včely. Baterie máme umístěné mezi řídkým porostem vysokých bříz a jív, které nám velice ztěžuji odchyt rojů. Letos jsme dosáhli velice nízké rojivosti, pouze cca 1/5 včelstev se odrojila, přičemž roje z těchto včelstev jsou nyní na závěru medařské sezóny plnohodnotnými včelstvy.

Fota

Rybník_01
Rybník_02
Rybník_03
Rybník_04
Rybník_05
Rybník_06
Rybník_07
Rybník_08
Rybník_09
Rybník_10
Rybník_11

"ŠŤAVINY"

Toto stanoviště čítalo původně jednu baterii po 14ti včelstvech, čtyři baterie po 12ti včelstvech a jednu po 10ti. V průběhu historie tohoto stanoviště jsme přešli na systém 1x 14, 3x 10, 1x 6 a jedna lavice pro 14 včelstev zůstává volná pro tvorbu oddělků. Baterie se nachází v porostu mladých doubků a statných lip. Rojivost těchto včelstev byla hloboko pod průměrem, neodrojilo se více než 10 úlů, ovšem díky značným výškám, ve kterých se roje usazovaly nebylo možné žádný z rojů odchytit.

LAvice oddělků
Šťaviny_01
Šťaviny_02
Šťaviny_03
Šťaviny_04
Šťaviny_05
Šťaviny_06
Šťaviny_07
Šťaviny_08
Šťaviny_09
Šťaviny_10
Šťaviny_11

"VČELÍN"

Toto stanoviště čítá 12ks včelstev, z nich 6 úlů je umístěno ve včelínu a dalších 6 je na lavici vedle něj. Co se týče rojů, tak letos jsme z těchto 12 včelstech měli 4 roje, a díky druhové skladbě okolních porostů, kterými jsou převážně nízké jabloně a švestky, nám bylo umožněno všechny tyto roje bez sebemenších problémů odchytit.

Včelín
Včelín02
Včelín03
Včelín04

Včelín05

"CHMELENSKÉ LESY"

Chmelenské lesy jsou naše nejmladší stanoviště, zhotovili jsme ho pro 4x 14 úlů, přičemž jsme přistoupili k jiné skladbě úlů na lavici. Nyní úly rozmisťujeme 3 úly s mezerou 15cm od sebe a 75cm mezera, poté další 3 úly s mezerami 15cm a 75cm mezera. Uprostřed nám takto vznikl prostor pro 2 úly, které mají stále dostatečný odstup od okolních úlů. Slibujeme si od tohoto rozestavění snažší obsluhu úlů, kterou u hustě vedle sebe rozmístěných úlů máme znesnadněnou.

Blata_01
Blata_02
Blata_03
Blata_04
Blata_05
Blata_06
Blata_07
Blata_08

Pod pokličkou je med

 

 

Vytvořil Ondřej Vašíček